صندوق صوتی

در این بخش پس از شنیدن تک تک پیغام ها موارد مرتبط با موضوع آب، فاضلاب و امور مشترکین آرشیو و موارد غیر مرتبط حذف می شود ، موارد آرشیو شده موضوعات مختلفی را شامل می شود از جمله : قطع آب، افت فشار، قبض آب، حوادث مربوط به لوله های شکسته، حوادث مربوط به کنتور آب، بازسازی شبکه های آب، عدم مرمت و آسفالت بعد از تعمیرات لوله آب و بازسازی شبکه، حفاری رها شده توسط شرکت فاضلاب، دریچه های فاضلاب، شکایت از نحوه عملکرد پیمانکار فاضلاب، گرفتگی فاضلاب، عدم جمع آوری نخاله فاضلاب، عدم مرمت و آسفالت بعد از حفاری فاضلاب، عملکرد پرسنل نواحی مشترکین و پست های امداد، نحوه پاسخگوئی کارشناسان پاسخگوئی سامانه 122، شکایات مربوط به حوزه شرکت های اقماری و .... پس از ثبت و پیاده سازی پیغام های آرشیو شده با تمام موارد تماس گرفته شده و تا حصول نتیجه موارد پیگیری می شود؛ در موارد خاص نیز برای مشترکان در سیستم، پیغام صوتی گذاشته می شود و موارد حوادث ثبت نشده در سیستم ارسال حوادث 122 از طریق کارشناس مشترکین با تماس با مشترک مورد نظر و دریافت جزئیات مربوط به حادثه ثبت و از طریق سیستم به بهره برداری آب یا فاضلاب ارسال می شود و شماره پیگیری به مشترک اعلام می شود .


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.