تاریخ به روز رسانی : ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
 

سامانه 122 در یک نگاه

پست الکترونیک

پست الکترونیک
سه شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶, ۱۸:۱۷

نظرخواهی

به نظر شما مرکز 122 تا چه میزان توانسته در رفع مشکلات شهروندان موفق عمل کند؟
سامانه پیامکی

گزیده خبرها


خبر ۱ تا ۴ از ۴ خبر

1